Intrapreneur Complexiteitsonderwijs

Taaie vraagstukken. Wicked problems. Complexe vraagstukken. Het maakt niet uit hoe u ze noemt, maar u heeft er vast een paar van op uw bord. Ze beginnen vaak met een eenvoudige vraag en waaieren dan uit in een kluwen van actoren en factoren, die ook nog eens snel kunnen veranderen.

We krijgen steeds meer van dit soort vraagstukken. Eén van de drijvende krachten onder deze tendens is de toenemende onderlinge verwevenheid (interconnectedness) in onze samenleving.

Het zal niet verbazen dat studenten, onze aankomende professionals, deze vraagstukken óók op hun bord krijgen. Zo maar twee voorbeelden van verschillende opleidingen:

Hoe brengen we in kaart wie zich in gemeente X allemaal bezighouden met het thema 'Gezonde jeugd in een gezonde stad', en wat de relaties zijn tussen al deze partijen?

Maak een groot verhaal over woningbouw en grondbeleid in regio Y en hanteer daarbij de principes van constructieve journalistiek

Dit soort opdrachten vraagt van studenten specifieke competenties, die in ons reguliere onderwijs onderbelicht zijn:

  • Synthetiserend vermogen (als tegenwicht tegen analytisch vermogen)
  • Systemisch denken, met de focus op non-lineaire connectivity
  • Kunnen omgaan met onzekerheid
  • Netwerkgeletterdheid (als tegenwicht tegen hokjesdenken en blokjesdenken)

Als New Job frontrunner bij de Hogeschool Windesheim pak ik een rol als intern ondernemer om onderwijs op deze competenties te versterken.

Meer lezen?

Complexiteit: méér dan een buzzword: blog

Elf vragen om complexiteit te herkennen: blog

Drie manieren om complexiteitsonderwijs te bevorderen (Engelstalig): blog

Contact?

Hogeschool Windesheim: p.van.der.cingel@windesheim.nl

Research voor de Regio: paulvandercingel@researchvoorderegio.nl

tel.: 06 13 77 56 72