Wat

Research voor de Regio® is een trainings- en adviesbureau met twee aandachtsgebieden.

Het eerste aandachtsgebied, voor een brede doelgroep van professionals, betreft het beter leren omgaan met de toenemende complexiteit in de samenleving.

Het tweede aandachtsgebied, specifiek voor mediaprofessionals, betreft economische journalistiek.