Creatieve Boekhoudbarometer

Betaversie van een tool waarmee journalisten snel een indicatie krijgen van eventuele boekhoudkundige maatregelen van een gemeente om verliezen in het grondbedrijf (grondexploitatie) uit het zicht te houden in hun begroting of jaarrekening.

ResearchSupport nummer 3 2014
€ 5,00

ResearchSupport nummer 3 2014

* U stelt uw gemeente scherpere vragen met de bètaversie van een Creatieve Boekhoudbarometer voor het grondbeleid.
* De AFM vertelt ons na de zomer hoe het gesteld is met de kwaliteit van de accountantscontrole van de gemeentefinanciën. U krijgt nu al de belangrijkste aspecten van de controleverklaring uitgelegd. Met zes concrete tips.

Klik op de link om aan te schaffen.