ResearchSupport nummer 4 2014

Een goede voorbereiding voor bezoekers van het VVOJ-cafe op 23 mei a.s.!
  • PriceWaterhouseCoopers inventariseerde en analyseerde 341 rapporten van lokale rekenkamers. U krijgt een deel van de data en drie tips over wat u daarmee kunt doen.
  • De Algemene Rekenkamer meldt op Verantwoordingsdag hoe het staat met de kwaliteit van ’s Rijks jaarverslagen. U krijgt uitleg voor een betere interpretatie van hun documenten…
  • … en 10 tips voor goede vragen aan de Rekenkamer, ministeries en Kamerleden
Klik op de rode knop hier rechts om in de winkelwagen te stoppen.   >>>
ResearchSupport nummer 4 2014